Nav top

 

 

Oralmedisin

Oralmedisin

Norsk Oralmedisinsk Selskap (NOMS) driver med klinisk virksomhet og utdanning i oralmedisin.

NOMS utvikler også utdanningsmateriale, som lærebøker og CD-ROM-materiale.

NOMS arrangerer seminar og symposier i oralmedisin.

Oralmedisin er det område innen odontologien som omfatter diagnostikk og behandling av sykdommer i munnhulen og tilgrensende vev med spesiell vekt på orale manifestasjoner av systemiske sykdommer og adferdsrelaterte medisinske tilstander.

Noen sentrale organisasjoner innen fagområdet

SOMSvensk Förening för Orofacial Medicin (SOM)
Interesseforeningen SOMS startet i Sverige 1990 og fikk i 2011 nytt navn, Svensk Förening för Orofacial Medicin (SOM) (Swedish Association for Oroacial Medicine). Foreningen har rundt 250 medlemmer, også fra øvrige nordiske land. Det arrangeres hvert år kurs og medlemsmøter, og dessuten holdes det hver måned internett-konsultasjoner på nettsiden SOMWEB (under). Fra 2008 arrangeres en lignende aktivitet en gang annet hvert år i den nordisk-baltiske regionen. En viktig aktivitet for SOM er å sertifisere medlemmer som har gjennomgått en kvalifisert utdanning i oralmedisin. SOM gir regelmessig ut informasjonsblad, Orofacial Medicin.

SOMwebSwedish Oral Medicine Network
Denne hjemmesiden er under utvikling, men brukes flittig til internett-møter og konsultasjoner for SOM-medlemmer. Den kommer fremover til å omfatte en rekke funksjoner for kunnskapsutvikling,  inkl. bl.a. aktuell litteratur og multisenterstudier.

EAOMEuropean Association for Oral Medicine (EAOM)
Etablert i Madrid 1991 og modernisert i 1998. Organisasjonen omfatter 24 medlemsland. Hvert annet år arrangeres en kongress (i Athen 2012) med foredrag, rapporter og posters. Foreningen er indelt i 5 regioner. Skandinavia/Norden tilhører region 2. Det arrangeres også regionale møter, f.eks. Nordisk-baltisk møte i Malmö 2007.

BSOMBritish Society for Oral Medicine (BSOM)
BSOM fremmer kommunikasjon, praksis og utvikling til høyeste standard i alle aspekter ved Oral Medisin i Storbritannia og Irland. BSOMs årlige 2-dagersmøte avholdes i april/mai. De senere årene har man også inkludert utdanningssesjoner som en del av Continuing Professional Development (CPD), foruten orale og poster-presentasjoner.

AAOM American Academy of Oral Medicine (AAOM)
Den eldste oralmedinske interesseforeningen i verden, etablert i 1945. Dens funksjoner er lignende de som SOM har, men med en noe annen profil, hvor det  f.eks. fokuseres på  smerte- og salivproblematikk.

IAOMInternational Academy of Oral Medicine (IAOM)
Etablert 2005. Et bindingsledd mellom oralmedisinske klinikker og forskere. Prioriterer etiopatogenese, epidemiologi, forebygging og behandling av orale tilstander og av oral helse hos pasienter med systemiske sykdommer.


© 2008-2016 ORAL MEDICINE · All rights reserved · Hosted by TOTALiNFORM

 

Oralmedisin Faglitteratur CD-materiell Fotogalleri Konsult Kontakt Hjem